Hướng dẫn nhập liệu website Freser

Quản trị website


Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu có bất kì thắc mắc ngoài phạm vi của hướng dẫn này, xin vui lòng gửi email để được hỗ trợ. Trân trọng!

Đăng nhập vào đường dẫn http://tenmien/wp-admin

Với username và password do chúng tôi cung cấp